Transferuri


 1. Depunerea dosarelor la Secretariat sau online pe adresa de email a Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani, edmond.nicolau@yahoo.com / (14-18 august 2023)
 2. Stabilirea disciplinelor pentru care elevul care urmează să se transfere trebuie să susțină examen de diferență, conform planurilor cadru în vigoare (21-22 august 2023)
 3. Susținerea examenelor de diferență (23-24 august 2023)
 4. Discutarea și aprobarea cererilor de transfer în cadrul Consiliului de administrație al Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” (25 august 2023)
 5. Informarea diriginților claselor la care s-au transferat elevii de către secretariatul școlii (29-30 august 2023)

Componența dosarului pentru transfer:

 1. Cerere tip (model postat pe site-ul colegiului) semnată obligatoriu de ambii părinți (copia sentinței de încredințare a copilului, după caz)
 2. Adeverință de studii pentru anul/anii școlari precedenți
 3. Adeverință din care să reiasă media de admitere în liceu și notele obținute la Evaluarea Națională
 4. Adeverința din care să rezulte numărul de absențe totale și motivate din anul școlar precedent
 5. Copii ale diplomelor obținute la olimpiadele și concusurile școlare din calendarul MECS sau print screen însoțit de adresa site-ului unde sunt publicate aceste rezultate (dacă există)
 6. Copie după certificatul de naștere și cartea de identitate ale elevului
 7. Copii după cărțile de identitate ale părinților (susținătorii legali, după caz).

Dosarele incomplete vor fi respinse.


CRITERII DE DEPARTAJARE

1.Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer între clase, în interiorul liceului,
2.Cererile elevilor veniți din alte unități școlare vor fi discutate pe locurile rămase vacante după rezolvarea cererilor de transfer ale elevilor interni.

Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante, se va face o medie ponderată, după cum urmează
 • media generală pentru anul școlar precedent (care trebuie să fie mai mare decât cea mai mică medie generală din clasa unde se solicită transferul) (10%)
 • participarea la olimpiade și concursuri școlare din calendarul aprobat de MECS (punctajul se stabilește în Consiliul de administrație și va consta într-o notă cuprinsă între 1 și 10) (20%)
 • media de admitere în liceu (20%)
 • nota la Evaluare Națională la disciplină (20%) - matematică , pentru clasele cu specializare matematică- informatică limba și literatura română , pentru celelalte specializări
 • media la examenele de diferență (30%)
Notele obținute la examenele de diferență trebuie să fie minim 5 (cinci) atât la probă orală cât și la cea scrisă.
Elevii vor fi admiși în ordinea mediilor obținute, calculate conform criteriilor enumerate.

Calendarul transferului elevilor pentru anul scolar 2023 - 2024.docx

Cerere transfer


 1. Depunerea dosarelor la Secretariat sau online pe adresa de email a Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani, edmond.nicolau@yahoo.com / (15-23 august 2022)
 2. Stabilirea disciplinelor pentru care elevul care urmează să se transfere trebuie să susțină examen de diferență, conform planurilor cadru în vigoare (23-24 august 2021)
 3. Discutarea și aprobarea cererilor de transfer / cererilor de susținere a examenelor de diferență în cadrul Consiliului de administrație al Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau”(25 august 2022)
 4. Susținerea examenelor de diferență de către elevii cărora li s-a aprobat transferul (cu condiția promovării examenului de diferență) (25-26 august 2022)
 5. Informarea diriginților claselor la care s-au transferat elevii de către secretariatul școlii (29-30 august 2022)
 6. Transmitere solicitări pentru eliberarea de foi matricole pentru elevii care se transferă de la alte școli (29-30 august 2022)

Componența dosarului pentru transfer:

 1. Cerere tip (model postat pe site-ul colegiului) semnată obligatoriu de ambii părinți (copia sentinței de încredințare a copilului, după caz)
 2. Adeverință de studii pentru anul școlar precedent (pentru elevii care doresc transferul la clasa a X a), respectiv pentru anii școlari corespunzător claselor a IX-a, a X - a, a XI - a pentru elevii care doresc să se transfere clasele la XI - a respectiv a XII - a, după caz
 3. Adeverință din care să reiasă media de admitere în liceu și notele obținute la Evaluarea Națională
 4. Adeverința din care să rezulte numărul de absențe totale și motivate din anul școlar precedent
 5. Copii ale diplomelor obținute la olimpiadele și concusurile școlare din calendarul MECS sau print screen însoțit de adresa site-ului unde sunt publicate aceste rezultate (dacă există)
 6. Copie după certificatul de naștere și cartea de identitate ale elevului
 7. Copii după cărțile de identitate ale părinților (susținătorii legali, după caz).

Dosarele incomplete vor fi respinse.


CRITERII DE DEPARTAJARE

1.Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer între clase, în interiorul liceului,
2.Cererile elevilor veniți din alte unități școlare vor fi discutate pe locurile rămase vacante după rezolvarea cererilor de transfer ale elevilor interni.

Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante, se va face o medie ponderată, după cum urmează
 • media generală pentru anul școlar precedent (care trebuie să fie mai mare decât cea mai mică medie generală din clasa unde se solicită transferul) (10%)
 • participarea la olimpiade și concursuri școlare din calendarul aprobat de MECS (punctajul se stabilește în Consiliul de administrație și va consta într-o notă cuprinsă între 1 și 10) (20%)
 • media de admitere în liceu (20%)
 • nota la Evaluare Națională la disciplină (20%) - matematică , pentru clasele cu specializare matematică- informatică limba și literatura română , pentru celelalte specializări
 • media la examenele de diferență (30%)
Notele obținute la examenele de diferență trebuie să fie minim 5 (cinci) atât la probă orală cât și la cea scrisă.
Elevii vor fi admiși în ordinea mediilor obținute, calculate conform criteriilor enumerate.
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii