Istoricul Colegiului Tehnic "Edmond Nicolau" Focșani

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Grupul Școlar de electrotehnică Focșani - Vrancea a fost înființat în anul 1972 sub denumirea de ”Grupul școlar profesional pe lângă întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchiatoare Focșani”, conform urmatoarelor documente:

  1. Protocolul încheiat de M.C. Ind. și M.I.C.M. la data de 15.06.1972
  2. CTS - comun M.C. Ind. și M.I.C.M. nr. 96 la data 20/9.06.1972
  3. Banca de investiții cu nr. 1206/2C/11.06.1972
  4. Ministerul Educației și Învățământului cu nr. 76341/31.07.1972

În anul școlar 1972-1973, unitatea a funcționat cu două clase de liceu, profil mecanic, în localul liceului ”Al. I. Cuza” iar în anul 1973 a început construcția localului actual al unității școlare.

Denumirea școlii a suferit transformări după cum urmează:

  • 1980: ”Liceul industrial nr. 1, Focșani”, având liceu zi și seral, școală profesională, școală de maiștri și gimnaziu;
  • 1991: ”Grupul școlar industrial de electrotehnică, Focșani”, având liceu zi și seral, școală profesională, școală maiștri și școală de ucenici;
  • 1994: ”Grupul școlar industrial de electrotehnică, Focșani”, având liceu zi și seral, școală profesională și școală de ucenici;
  • 2001: ”Grupul școlar de electrotehnică, Focșani”, având liceu zi și seral, școală profesională și școală de ucenici;
  • 2007: Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani - Vrancea, având liceu zi și seral, școală profesională

 Scopul declarat al înființării unității școlare a fost acela de a pregăti forță de muncă necesară întreprinderii patronatoare. Pe parcursul anilor școala a ajuns să furnizeze forță de muncă calificată necesară întregii zone industriale a orașului Focșani, ceea ce a făcut necesară mărirea și diversificarea planului de școlarizare și implicit aplicarea politicilor și strategiilor adecvate. Întreaga activitate de educație era subordonată viitoarei încadrări în producție a absolvenților.

Tradiția spune că în ”Liceul nr. 1” (denumire a școlii care a rămas în conștiința locuitorilor din Focșani) se învață meserie conform zicalei: ”Meseria este brățară de aur”.

Aceasta a însemnat educarea elevilor în spiritul mândriei de a stăpâni bine o meserie, lucru demonstrat pe parcursul anilor de rezultatele obținute la concursurile pe meserii câștigate și de acomodarea rapidă la viața de uzină.

© Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau", Focșani,
Strada 1 decembrie 1918, nr. 10.
CIF: 4297819
Creative company www.proitdomain.ro